Om Markedsinfo

7 gode grunner til å samarbeide med oss:

  • Har siden 1990 levert faktabasert markedsrådgivning til store og små kunder i både privat og offentlig sektor.
  • Et praktisk rettet markedsanalysebyrå som leverer svært brukervennlig informasjon
  • Konsulenter med relevant bransjeerfaring og kompetanse innenfor markeds- og salgsrådgivning, strategi- og konseptutvikling, drift og innkjøp.
  • Stor og etablert kundemasse fra kjøpesenter- og retailsektoren
  • Hjelper våre kunder i å identifisere kjøpsutløsende og lojalitetsbyggende faktorer som igjen gir kunnskap om sluttkunders ønsker og behov.
  • Fokus på kundenes ROI
  • Konsesjon fra Datatilsynet på opinions- og meningsmålinger, er medlem av Norsk Markedsanalyse Forening (NMF), som igjen er tilsluttet ESOMAR, med de etiske retningslinjer og regler om personvern dette innebærer.