Mystery shopper

Mystery shopper - Sannhetens øyeblikk

En mystery shopper undersøkelse gir deg svaret på hvordan kunden opplevde ”sannhetens øyeblikk” i møte med en ansatt hos din virksomhet.

Mystery shopper besøkene gjennomføres ved at ”vanlige” kunder oppsøker virksomheten og evaluerer besøket med utgangspunkt i ditt konsept og hva som er spesielt hos dere, hva som skiller dere fra andre og hvordan kontakten med dere oppleves. Vi skreddersyr testen med utgangspunkt i ditt ønske om etterlatt inntrykk.

Dette gir selskapet verdifull innsikt om:

  • Førsteinntrykk
  • Velkomst
  • Kundebehandling
  • Closing og mersalg (lønnsomhet)
  • Eksponering , orden og renhold
  • Generelt inntrykk og tilfredshet