Handelsanalyse

Handelsanalyse - Skal vi bygge?

En handelsanalyse gir selskapet handlefakta og input om markedsgrunnlaget i et nærmere definert markedsområde.
Handelsanalysen gjennomføres i to deler:

 1. En handlevaneundersøkelse med definerte aktører og varegrupper som gjennomføres på web eller telefon
 2. Innhenting av sekundærdata fra SSB

Dette gir selskapet verdifull innsikt om:

 • Grunnlag for beslutning om: Skal vi bygge? Hvor stort? Og når?
 • Oversikt over aktuelle handelsaktører i området
 • Resultater fra analyse av f.eks:
  • Kjøretidsanalyse og trafikktall
  • Befolkning, konsentrasjon og fremskrivning
  • Kjøpekraft og utvikling samt omsetning
  • Handelslekkasje eller tilsig