Fokusgrupper

Fokusgrupper - Tett på kunden

En fokusgruppe gir deg dypere innsikt i hva relevante kundesegmenter mener om aktuelle og konkrete tema som er viktig for selskapet.

Fokusgrupper gjennomføres ved at 6-9 personer inviteres til en uformell samtale rundt et gitt tema med en oppsatt agenda. Samtalen blir ledet av en moderator (konsulent) med relevant erfaring. Konsulenten stiller spørsmål til gruppen som deltakerne besvarer forholdsvis fritt. Oppdragsgiver kan være tilstede for å overvåke seansen. Fokusgruppen varer normalt 2 timer.

Dette gir selskapet verdifull kvalitativ dybdeinformasjon om:

  • Ord - fremfor tall
  • Innsikt - fremfor oversikt
  • Forståelse - fremfor kartlegging
  • Egne utsagn - fremfor svarkategorier
  • Kreativitet - fremfor struktur
  • Dybde - fremfor bredde