Omdømme

Omdømmemålinger og merkevaretracker - Hva er din posisjon?

Ved å gjennomføre en omdømmemåling eller en merkevaretracker får selskapet informasjon om sin markedsposisjon og sitt omdømme i definerte markedsområder.
Omdømme målinger og merkevaretrackere gjennomføres på telefon, web eller som personlig intervju.

Dette gir selskapet verdifull innsikt om:

  • Hvor synlige er vi?
  • Hvor godt kjenner målgruppen oss?
  • Hva forbindes vi med? Hvilke assosiasjoner eksisterer?
  • Liking
  • Tilfredshet
  • Verdier
  • Viktighet