Kundetelling

Kundetelling - Hvor mange?

En kundetelling gir informasjon om kundetrafikken for et gitt punkt, en tenkt linje eller et område. Dette gjennomføres for å definere kundegrunnlaget for en etablering. Kundetellingene gjennomføres ved manuell observasjon av antall passeringer, herunder når, hvem og hva. Observasjonene skjer gjennom hele uka og i hele åpningstiden.

Dette gir selskapet verdifull innsikt om:

  • Trafikken antall som passerer
  • Hvem som passerer (kjønn/alder/alene/i selskap)