Kundeundersøkelse

Kundeundersøkelse - Hvem er kunden?

En kundeundersøkelse gir selskapet svar på hvem som er kunden.
Kundeundersøkelsen gjennomføres som personlig intervju etter endt kundebesøk (exit-intervju), men kan også gjennomføres på telefon og e-mail med bakgrunn i kundelister.

Dette gir selskapet verdifull innsikt om:

  • Kundenes kjønn, alder og bosted
  • Handlefrekvens
  • Bruk av konkurrenter
  • Handlevaner
  • Reklameoppmerksomhet
  • Preferanse