Kundestrømsanalyse

Kundestrømsanalyse - Hvordan er kundeadferden i butikk?

En kundestrømsanalyse gir innsikt i hvordan en butikk, et definert salgsareal eller et kjøpesenter benyttes av de besøkende kundene. Kundestrømsanalysen gjennomføres ved at man legger det aktuelle salgsarealet inn i et dataprogram, definerer aktuelle fokusområder samt hvilken adferd man skal observere. Så følger fysisk anonyme observatører etter tilfeldig utvalgte kunder gjennom arealet.

Observatørene nedtegner realtime kundenes handlerute og registrerer hva kundene foretar seg, herunder registrerer deres bevegelser og konkrete handlinger. Resultatene fra hver observasjon lagres elektronisk. Man kan skille på kjønn, ukedag, tidspunkt etc… Observasjonene skjer gjennom hele uka og i hele åpningstiden.

Dette gir selskapet verdifull innsikt om kunders adferd i butikken/arealet/senteret:

  • Oppholdstid
  • Bevegelsesmønstre
  • Aktivitet (besøk, tar på vare, kjøp)
  • Kalde og varme soner