Reklametester

Reklametester - Effekt av reklame?

En reklametest gir kunnskap om en planlagt eller gjennomført kampanje eller aktivitet gir ønsket resultat i definerte markeder. Halvparten av all reklame sies å være bortkastet – men hvilken halvpart? Reklametesten gjennomføres som en web-undersøkelse eller på telefon.

Dette gir selskapet verdifull innsikt om:

  • Uhjulpen og hjulpen oppmerksomhet
  • Liking i ulike segmenter
  • Om målgruppen liker kampanjen/aktiviteten
  • Målgruppens budskapsforståelse og opplevelse
  • Endret preferanse i målgruppen
  • Kunnskap om avsender
  • Sannsynlighet for kjøp/gjenkjøp
  • Effekt ift. økt eller endret profil/omdømme
  • Om aktiviteten gir økt lønnsomhet (ROI)